Uplatnění reklamace

Pokud chcete zboží poslat poštou, označte jej prosím štítkem s číslem reklamace a odešlete na adresu vybrané pobočky. Číslo bude reklamaci přiděleno po jejím odeslání prostřednictvím tohoto formuláře.

Datum podání reklamace 02.03.2024
Číslo faktury, dodacího listu  
PSČ
Uplatnění reklamace na pobočce SIKO KOUPELNY  
Adresa dodávající pobočky
Adresa reklamujícího
Jméno a příjmení reklamujícího  
Ulice
Město
PSČ
Kde je výrobek (adresa)
Kde je výrobek (jméno)
Kde je výrobek (adresa)
Kde je výrobek (město)
Kde je výrobek (PSČ)
Kontaktní telefon reklamujícího  
Kontaktní e-mail reklamujícího  
Kód zboží   Načíst z faktury  
Hodnoty z výrobního štítku
Pro řešení reklamace je nutné doložit hodnoty z výrobního štítku, vyplňte je, nebo přiložte jejich fotografii.
Kategorie
Počet reklamovaného zboží  
Typ vady  
Přesný popis vady  
Fyzické umístění zboží při uplatnění reklamace  
Požadavek na vyřešení  
Přílohy
Poznámky pro zákazníka

Prohlášení o ochraně osobních údajů:


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, společnostem Správce a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnější informace v obchodních podmínkách na www.siko.cz.